سفارش تبلیغ
صبا
سفارش تبلیغ
صبا
زازران

سلام
وقتی به لحظه هایم می اندیشم ، به خاطره هایم ... تنها می توانم آهی به بلندی تنهایی و لبخندی به تلخی فاصله ها ...
تنها سکوتی که مرا به فریادت رساند ،تنها بیداری شبهای یادت...
می دانی پوسیدم در این لحظه هایی که برایت عادت شد ، لحظه هایی که نمی خواستمش ولی ...
نمی دانم چه بگویم
سکوتستان
شبم مرا به تلاطم فریادت رساند ، نمی خواهم در اقیانوسی که نمی دانم مرا
به ناکجاآباد می رساند دست و پا بزنم ، نمی خواهم برایت عادت شوم .
هر لحظه که در یادم عبوری پراز سکوت می سازی می لرزم...
نمی
خواهم شروعی که پایانش را حتی نیلوفر مرداب میداند را بسرایم ، تو نیز
لحظه هایت را جدا از لحظه هایم بساز شاید هیجان جای عادت و دلتنگی هایت را
پر کند ، لبخندم را به لحظه هایت می سپارم ،مرا به خواب رویاهایت بسپار ،
دوستت داشتم ،دوستت دارم که برایت ماندم  و می مانم
""""نگهدار لحظه هایت باش ...
دگر امروز رها خواهی شد
از من و خاطره های دل من
تو رها خواهی شد
                             زنگاهی که پر از حسرت دیدار تو شد""""

""ولی افسوس شکست آن بغض بی آلایش و پاکم
که مدتها گلویم را به چنگالش گرفت و دم نیاوردم
و اما این دل ساده
که از تعبیر کابوس جدایی دم نمی آورد
شکست اندر سکوت خود
برای آشنایی های بی پرده
برای لحظه هایی که مجال اشک آن مرده
برای خنده هایی که ندانستم سرانجامش پر از درده
ندانستم و دل دادم
و حال با یاد افسانه که شد ""یاد عزیزانم""
                                                          برای لحظه ای بغضم شکست و گریه سر دادم""
                                                                                                                             نگهدار لحظه هایت باش
                                                                                                                                       
خدانگهدار
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 89/4/22 توسط دیبا

یک روز جوانی نزد روحانی مسجد رفت و از او پرسید: معنی این بیت از شعر حافظ چیست؟


مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ         چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
روحانی
یک هفته مهلت خواست و بعد یک هفته جوان را فرا خواند و به او گفت: منظور
از پیر مغان حضرت علی (ع) و منظور از شیخ حضرت آدم است زیرا حضرت آدم وعده
کرد که از گندم نخورد اما خورد اما حضرت علی با آن که وعده نکرده بود هرگز
در دوران خلافت خود نان گندم نخورد و نان جو اختیار کرد

بعد از مدتی روحانی مرد و سال بعد و در شب عاشورا به خواب جوان آمد و به او
گفت من پارسال برای تو تفسیری کرده ام که هنگامی که به این دنیا آمدم و
حقایق بر من آشکار شد معنی درست آن را دریافته ام:

منظور از پیر مغان امام حسین (ع) است و منظور از شیخ حضرت ابراهیم است چرا که
حضرت ابراهیم وعده کرد که اسماعیل را قربانی کند اما حضرت حسین (ع) با آن
که وعده نکرده بود تمام فرزندان خود را در عاشورا و در راه خدا قربانی کردنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 89/4/16 توسط احمد
قالب وبلاگ